OGŁOSZENIE DNIA 26.01.2021R. INFORMACJI O XI PLANOWANYM NABORZE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 10.02.2021r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 23.02.2021r. Informujemy, że każdorazowo w ramach naboru przewiduje się …

OGŁOSZENIE DNIA 05.01.2021r. X NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 07.01.2021r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu która trwać będzie do 20.01.2021r. do godz. 15:00. Informujemy, że każdorazowo w ramach naboru przewiduje …