W sobotę 10 września, na terenie Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego “Stobrawa” w Kluczborku, odbyła się konferencja pt. “CSR czyli społeczna odpowiedzialność biznesu jako przestrzeń do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez kooperację z przedsiębiorczością społeczną”, w ramach której prelegentami byli specjaliści w zakresie ekonomii społecznej i CSR z Poznania: Maria Sadowska – Pawlak (Wiceprzewodnicząca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka) oraz …

Gorąco ZAPRASZAMY na konferencję pt.

“CSR czyli społeczna odpowiedzialność biznesu jako przestrzeń do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez kooperację z przedsiębiorczością społeczną”

data: 10 września (sobota), godz. 10:45 do 13:30miejsce: Stobrawa Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny w Kluczborkkonferencja jest bezpłatna, dedykowana przedsiębiorcom i instytucjom otoczenia biznesu z województwa opolskiego – wymagane są zapisy –> biuro@prof-es.plrównolegle do konferencji odbędą się: turniej piłkarski oraz bezpłatne animacje dla …

OGŁOSZENIE DNIA 06.09.2022R. VII NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 07.09.2022r. rozpoczyna się nabór wniosków o …

OGŁOSZENIE DNIA 06.04.2022R. IX NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 07.04.2022r. rozpoczyna się nabór wniosków o …

OGŁOSZENIE DNIA 30.03.2022R. VI NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 31.03.2022r. rozpoczyna się nabór wniosków o …

OGŁOSZENIE DNIA 09.03.2022R. XII NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO, UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIE PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIEBIORSTWO SPOŁECZNE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 10.03.2022r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe …

OGŁOSZENIE DNIA 18.02.2022R. VIII NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 21.02.2022r. rozpoczyna się nabór wniosków o …

OGŁOSZENIE DNIA 26.01.2022r. XVII NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 27.01.2022r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu która trwać będzie do 09.02.2022r. do godz. 15:00. Informujemy, że każdorazowo w ramach naboru przewiduje …