W sobotę 10 września, na terenie Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego “Stobrawa” w Kluczborku, odbyła się konferencja pt. “CSR czyli społeczna odpowiedzialność biznesu jako przestrzeń do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez kooperację z przedsiębiorczością społeczną”, w ramach której prelegentami byli specjaliści w zakresie ekonomii społecznej i CSR z Poznania: Maria Sadowska – Pawlak (Wiceprzewodnicząca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka) oraz Zbigniew Prałat (Kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej). Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali potężną dawkę wiedzy oraz pakiet promocyjny składający się z produkty sprzedawanych przez lokalne Podmioty Ekonomii Społecznej.

Równolegle, na płycie boiska sportowego, swoje usługi oraz produkty prezentowali przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej z naszego regionu: Zakład Aktywności Zawodowej z Kluczborka, Fundacja Siatkarska Akademia Rozwoju Mucha Volley, Stowarzyszenie Animacji Lokalnej Arkona z Welesowy Kram, GORILLA PROJECT Spółka z o.o. non profit oraz Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach. Oferowali również udziału w bezpłatnych warsztatach i animacjach.

W tym samym czasie, na boisku głównym miała miejsce rywalizacja sportowa w ramach VIII Mistrzostw Województwa Opolskiego Zakładów Pracy o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego, która zgromadziła uczestników i kibiców z całego regionu. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za udział w tym wydarzeniu i wierzymy, że tego typu inicjatywy znacząco wspierają rozwój ekonomii społecznej na naszym terenie. Organizatorami wydarzenia były: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy w Kluczborku i PROFES Spółdzielnia Socjalna. Sponsorem był: Millenium Bank, Partnerem: Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu.