W ramach działalności zorganizowaliśmy wiele szkoleń o różnorodnej tematyce, których odbiorcami były osoby bezrobotne i poszukujące pracy, zatrudnione, przekwalifikowujące się, osoby wykluczone społecznie, członkowie stowarzyszeń, pracownicy instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, grupy inicjatywne.

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie logistyki i organizacji szkoleń. Specjalizujemy się w tematyce zakładania i funkcjonowania Przedsiębiorstw Społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, zarówno w aspektach prawnych jak i typowo praktycznych. Organizowaliśmy szkolenia m. in. z zakresu przedsiębiorczości, aspektów formalno-prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych, obszaru księgowości, działalności pożytku publicznego, pisania wniosków konkursowych, wniosków ofert i biznesplanów, marketingu, zamówień publicznych, kompetencji miękkich.

Mamy doświadczenie również w kompleksowej obsłudze wizyt studyjnych.

ZADZWOŃ:
tel. 77 414 45 11
e-mail: biuro@prof-es.pl