Logotyp Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego jest kontynuacją zadań na rzecz Ekonomii Społecznej podejmowanych przez Lidera – PROFES Spółdzielnię Socjalną i Partnera – Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku. Posiadamy akredytację w zakresie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości przyznaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt realizowany jest na terenie subregionu północnego województwa opolskiego tj. powiatu: kluczborskiego, oleskiego, namysłowskiego i brzeskiego w okresie grudnia 2018 – marzec 2023. Wspieramy działania społeczne i gospodarcze mieszczące się w ramach ekonomii społecznej. Oznacza to, że z naszej pomocy mogą skorzystać głównie podmioty, które realizują cele społeczne za pomocą instrumentów rynkowych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 809 714,00 PLN, w tym dofinansowanie:
4 640 914,00 PLN oraz wkład własny w wysokości 168 800 PLN.

Blisko 1 560 000 PLN to kwota przeznaczona w ramach projektu na bezzwrotne wsparcie finansowe tj. dotację jednorazową oraz wsparcie pomostowe, a około
102 440 PLN dotyczy przygotowania procesu szkolno – doradczego poprzedzającego stworzenie miejsc pracy oraz wsparcie funkcjonujących PES.