Logotyp Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie opolskim jest kontynuacją zadań na rzecz Ekonomii Społecznej podejmowanych przez Lidera – PROFES Spółdzielnię Socjalną i Partnera – Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku. Posiadamy akredytację w zakresie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości przyznaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt realizowany jest na terenie subregionu północnego województwa opolskiego tj. powiatu: kluczborskiego, oleskiego, namysłowskiego, brzeskiego i strzeleckiego. Wspieramy działania społeczne i gospodarcze mieszczące się w ramach ekonomii społecznej. Oznacza to, że z naszej pomocy mogą skorzystać głównie podmioty, które realizują cele społeczne za pomocą instrumentów rynkowych.

Pełna nazwa projektu: “PROFES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie opolskim”.

Okres realizacji: 01.08.2023 – 31.07.2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 5 341 762,80 PLN, w tym dofinansowanie: 5 206 882,80 PLN.