Zachęcamy do zapoznania się z produktami i usługami przedsiębiorstw społecznych z północnej części województwa opolskiego:

 

Spółdzielnia Socjalna INTEGRACJA
adres: Uszyce 18/19
46-310 Gorzów Śląski

kom. 662 270 825
www.spoldzielniasocjalna.uszyce.pl
spoldzielnia.integracja@gmail.com

OFERTA:
✔️ pielęgnacja terenów zielonych
✔️ usługi porządkowe

MUZA Spółdzielnia Socjalna
adres: ul. Stawowa 8a
46-220 Byczyna

tel. 77 418 13 14,
muza.spolsoc@gmail.com

OFERTA:
✔️ produkcja ław (siedzisk)
do pianin i fortepianów
✔️ produkcja ław (siedzisk) meblowych

Spółdzielnia Socjalna PERUNICA
adres: ul. Wąska 12
46- 220 Byczyna

tel. 785 207 065
www.perunica.pl
aniaarkona@gmail.com

OFERTA:
✔️ obsługa turystyczna Byczyny
✔️ prowadzenie restauracji Nowy Spichlerz w Byczynie
✔️ …

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 27.11.2019r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 10.12.2019r. Informujemy, że każdorazowo
w naborze ilość dotacji do udzielenia będzie ograniczona do maksymalnie 10.

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale II Regulaminu świadczenia usług uczestnikom …