Grupowe zdjęcie zespołu Spółdzielni socjalnej PROFes z Kluczborka

Jesteśmy zespołem osób, dla których pojęcie ekonomii społecznej, nie jest tylko pustym frazesem. W życiu każdego z nas, pomoc drugiemu człowiekowi jest jednym z priorytetów, właśnie dlatego nasze wspólne drogi spotkały się w PROFES SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ.

8 czerwca 2005 roku grupa bezrobotnych osób z gminy Byczyna powołała do życia pierwszą w Polsce spółdzielnię socjalną, która rozpoczęła działalność gospodarczą. Była to także pierwsza spółdzielnia socjalna w województwie opolskim. Nasza pierwotna nazwa brzmiała: Spółdzielnia Socjalna Usługowo – Handlowo – Produkcyjna z siedzibą w Polanowicach, później w Byczynie. Przez lata działaliśmy w bardzo różnych branżach m.in remontowo-budowlanej czy poligraficznej.

Małymi krokami, podążaliśmy do przodu wyznaczając sobie nowe cele i ciągle się rozwijając.

W 2016 roku naszą pierwszą, bardzo długą nazwę, zmieniliśmy ze względów marketingowych, na krótką i łatwa do zapamiętania: PROFES Spółdzielnia socjalna. Dzisiaj, naszą główną działalnością jest wspieranie rozwój ekonomii społecznej w północnej części województwa opolskiego. Jesteśmy liderem OWES-u dla Subregionu Północnego.

Za naszą dotychczasową działalność otrzymaliśmy następujące nagrody i wyróżnienia:

a) jako praktycy zostaliśmy zaproszeni do podkomisji sejmowych gdzie bierzemy udział w pracach przy tworzeniu ustaw i prawa związanego z gospodarką społeczną,

b) 10 stycznia 2012 r. otrzymaliśmy “Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji” w kategorii PRO PUBLICO BONO ufundowany przez Opolską Izbę Gospodarczą,

c) w 2019 roku otrzymaliśmy nagrodę „Monitora Trzeciego Sektora” dla Przedsiębiorcy Społecznego Roku w kategorii ZESPÓŁ.

Obecnie w skład Zarządu wchodzą:
Szymon Godecki – Prezes Zarządu
Anna Olek – Członek Zarządu
Marcin Juszczyk – Członek Zarządu