SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO WSPARCIA OWES!

 • jeśli chcesz powołać stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną, spółkę z o.o. non profit
 • jeśli chciałbyś, aby twoja organizacja podjęła działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego
 • jeśli masz ciekawy pomysł na przedsiębiorstwo społeczne
 • jeśli prowadzisz Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Centrum Integracji Społecznej bądź Klub Integracji Społecznej i potrzebna jest Wam ekonomizacja
 • jesteś przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego i interesuje Cię tematyka ekonomii społecznej, usług społecznych czy przepisy prawa zamówień publicznych
 • jesteś osobą, której trudno odnaleźć się na rynku pracy

Skontaktuj się z nami! Całość wsparcia jest bezpłatna.

WSPARCIE FINANSOWE

W ramach projektu przewidziano wsparcie dotacyjne dla osób tworzących Przedsiębiorstwo Społeczne oraz osób przystępujących, zatrudnianych w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym. 

– stawka na utworzenie miejsca pracy w wysokości 31 229,00 zł,
– stawka na utrzymanie miejsca pracy w wysokości:

 • 32 400,00 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy
 • 24 300,00 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy
 • 16 200,00 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy

– wsparcie reintegracyjne w wysokości do 300% minimalnego wynagrodzenia za pracę na jednego pracownika (maksymalnie 10 800,00 zł / osobę).

Stawki na utworzenie miejsca pracy i utrzymanie miejsca pracy kwalifikowalne będą jedynie w sposób łączny. Stawki jednostkowe podlegać będą indeksacji.
Wsparcie reintegracyjne dotyczy wyłącznie nowych pracowników przedsiębiorstw społecznych i może być świadczone również bez przyznawania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką Aktualności, gdzie cyklicznie ogłaszane będą nabory wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.

WSPARCIE ANIMACYJNE I DORADCZE

 • animacja
 • doradztwo kluczowe
 • doradztwo biznesowe
 • doradztwo specjalistyczne w zakresie księgowym
 • doradztwo specjalistyczne w zakresie finansowym, podatkowym i kadrowym
 • doradztwo specjalistyczne w zakresie prawnym, marketingowym, zamówień publicznych, lustracji
 • doradztwo zawodowe
 • wsparcie psychologiczne

SZKOLENIA

 • spotkania branżowe dla działających przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • szkolenia branżowe / zawodowe dla pracowników przedsiębiorstw społecznych dostosowane do indywidualnych potrzeb
 • szkolenia zawodowe dla osób mających podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dostosowane do indywidualnych potrzeb
 • szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z zakresu obowiązujących przepisów prawa zamówień publicznych
 • szkolenia miękkie dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz osób zainteresowanych tematyką PES, w tym ich tworzeniem

Zgłoszenia na szkolenia:
Zgłoszenie na szkolenie miękkie
Zgłoszenie na szkolenie zawodowe
Zgłoszenie na szkolenie branżowe
Zgłoszenie na szkolenie branżowe dla pracowników PS

Harmonogram wsparcia w projekcie:

Poprzednie wersje harmonogramu wsparcia:

PrOWES – harmonogram wsparcia akt 21.03.2024r.

PrOWES – harmonogram wsparcia akt 25.03 – 30.04.2024r.

PrOWES – harmonogram wsparcia akt 04.03.2024r.

PrOWES – harmonogram wsparcia akt 23.02.2024r.

PrOWES – harmonogram wsparcia 20.02 – 21.03.2024r.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie