Marcin Juszczyk

Marcin Juszczyk

doradca biznesowy

 • absolwent studiów Zarządzania Gospodarką Społeczną oraz Zarządzania Polityką Społeczną na Uniwersytecie Warszawskim
 • zakładał i wspierał pierwsze spółdzielnie socjalne w Polsce
 • od 2005 roku działa w ekonomii spełecznej
 • laureat nagrody Menedżer Spółdzielca 2016
Szymon Godecki

Szymon Godecki

koordynator merytoryczny i doradca kluczowy

 • inżynier zarządzania produkcją
 • absolwent studiów podyplomowych na kierunku: Profesjonalista OWES na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • od 2008 roku aktywnie zaangażowany w rozwój ekonomii społecznej w naszym kraju
 • uczestnik wielu szkoleń i konferencji branżowych
Anna Olek

Anna Olek

doradca wspierający kluczowy

 • doradca zawodowy, lustrator spółdzielczy
 • absolwentka studiów podyplomowych zarządzanie zasobami ludzkimi
 • od 2007 roku aktywnie działa w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w regionie
 • realizator wielu projektów dot. przedsiębiorczości społecznej
Marta Buczek

Marta Buczek

animator

 • absolwentka kierunku pedagogika w specjalności resocjalizacja oraz poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna na Uniwersytecie Wrocławskim
 • absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Profesjonalista OWES w Wyższej Szkole Ekonomii i innowacji w Lublinie
 • z podmiotami Ekonomii Społecznej związana od 2009 roku działając na rzecz ich tworzenia i wspierania ich bieżącej działalności

Kinga Pencakowska

specjalista ds. rekrutacji i monitoringu

 • absolwentka kierunków: Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie na Wyższej Szkole Bankowej w Opolu
 • od 2015 roku zawodowo związana z realizacją projektów unijnych
 • bardzo skrupulatna i sumienna w wykonywanych przez siebie obowiązkach

Mateusz Frasek

pośrednik pracy/ doradca zawodowy

Małgorzata Wawryków-Gad

pośrednik pracy/ doradca zawodowy