Marcin Juszczyk

Marcin Juszczyk

koordynator merytoryczny i doradca kluczowy

 • absolwent studiów Zarządzania Gospodarką Społeczną oraz Zarządzania Polityką Społeczną na Uniwersytecie Warszawskim
 • zakładał i wspierał pierwsze spółdzielnie socjalne w Polsce
 • od 2005 roku działa w ekonomii spełecznej
 • laureat nagrody Menedżer Spółdzielca 2016
Szymon Godecki

Szymon Godecki

pracownik ds. koordynacji działań partnerskich i informacji

 • inżynier zarządzania produkcją
 • absolwent studiów podyplomowych na kierunku: Profesjonalista OWES na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • od 2008 roku aktywnie zaangażowany w rozwój ekonomii społecznej w naszym kraju
 • uczestnik wielu szkoleń i konferencji branżowych
Anna Olek

Anna Olek

doradca wspierający kluczowy

 • doradca zawodowy, lustrator spółdzielczy
 • absolwentka studiów podyplomowych zarządzanie zasobami ludzkimi
 • od 2007 roku aktywnie działa w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w regionie
 • realizator wielu projektów dot. przedsiębiorczości społecznej
Martyna Gawin

Martyna Gawin

doradca księgowy/ specjalista ds. rekrutacji i informacji

 • absolwentka kierunku Ekonomia, o specjalizacji: przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • studentka w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku: Finanse i rachunkowość o specjalizacji: rachunkowość i controling oraz na studiach podyplomowych o specjalizacji Kadry i płace
 • w zawodzie księgowej od 2017 roku
Marta Buczek

Marta Buczek

animator

 • absolwentka kierunku pedagogika w specjalności resocjalizacja oraz poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna na Uniwersytecie Wrocławskim
 • absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Profesjonalista OWES w Wyższej Szkole Ekonomii i innowacji w Lublinie
 • z podmiotami Ekonomii Społecznej związana od 2009 roku działając na rzecz ich tworzenia i wspierania ich bieżącej działalności
Katarzyna Zymiak

Katarzyna Zymiak

pracownik ds. informacji i promocji

 • absolwentka socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim, od 2007 roku związana z organizacjami pozarządowymi
 • ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu marketingu i sprzedaży
 • specjalizuje się w promocji podmiotów ekonomii społecznej
Kinga Pencakowska

Kinga Pencakowska

specjalista ds. rekrutacji i monitoringu

 • absolwentka kierunków: Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu
 • od 2015 roku zawodowo związana z realizacją projektów unijnych
 • bardzo skrupulatna i sumienna w wykonywanych przez siebie obowiązkach
Grażyna Sokołowska

Grażyna Sokołowska

doradca finansowo-podatkowy

 • absolwentka matematyki na Uniwersytecie Opolskim
 • absolwentka studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu o kierunku “Rachunkowość i kontrola finansowa”
 • posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku księgowej
 • od 2001 roku prowadzi własne biuro rachunkowe
Damian Staniszewski - eXemPLi

Damian Staniszewski

Exempli Spółdzielnia Socjalna, doradztwo specjalistyczne w zakresie zamówień publicznych

Jacek Czuczejko

pracownik ds. rekrutacji i informacji

Marzanna Kowalczyk

doradca zawodowy

Sabina Kulej

doradca zawodowy

Mateusz Frasek

pośrednik pracy/ doradca zawodowy

Michał Nazarkiewicz

pośrednik pracy

Małgorzata Murzyńska

doradca w zakresie osobowym

Dariusz Kraśnicki

doradca w zakresie prawnym