Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego

Czas realizacji projektu: 01.11.2015 – 30.04.2019 (działania merytoryczne w okresie 01.11.2018 – 30.11.2018)

Zespół

Spółdzielnia Socjalna PROFES:

 • Marcin Juszczyk – koordynator OWES, doradca kluczowy
 • Szymon Godecki – pracownik ds. koordynacji działań partnerskich
 • Karolina Buła – specjalista ds. rozliczeń
 • Anna Olek – specjalista ds. doradztwa i szkoleń
 • doradcy biznesowi:
  • Marcin Ognisty
  • Marek Jędrzejewski
  • Marcin Kucia
  • Tomasz Kalla
 • doradca kluczowy: Aneta Englot

Gmina Byczyna:

 • Patrycja Zawadzka – pracownik organizacyjny
 • Kinga Bogusławska – specjalista ds. rekrutacji i monitoringu
 • Marta Kulisińska – pracownik ds. rozliczeń
 • Małgorzata Rogowska – Lenart – doradca zawodowy 

Powiat Kluczborski:

Agnieszka Kowalska – pracownik organizacyjny

Stowarzyszenie Animacji Lokalnej Arkona:

 • Grzegorz Błażejczyk – pracownik ds. promocji i informacji 
 • Anna Jurczyk – Miżejewska – animator
 • Aleksandra Taradowska – Kostrzewa – animator
 • Iwona Jurczyk – pracownik organizacyjny i ds. rozliczeń

O projekcie

Projekt Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES dla subregionu północnego jest kontynuacją zadań podejmowanych przez Lidera i Partnerów projektu na rzecz Ekonomii Społecznej.

Projekt realizowany jest na terenie subregionu północnego województwa opolskiego  tj. powiatu: kluczborskiego, oleskiego, namysłowskiego i brzeskiego w okresie listopad 2015 – październik 2018.

Wspieramy działania społeczne i gospodarcze mieszczące się w ramach ekonomii społecznej. Oznacza to, że z naszej pomocy mogą skorzystać głównie podmioty, które realizują cele społeczne za pomocą instrumentów rynkowych.

 • jeśli chcesz powołać stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną
 • jeśli chciałbyś, aby twoja organizacja podjęła działalność gospodarczą
 • jeśli masz ciekawy pomysł na przedsiębiorstwo społeczne
 • jeśli prowadzisz Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Centrum Integracji Społecznej bądź Klub Integracji Społecznej i potrzebna jest Wam ekonomizacja.

CAŁOŚĆ WSPARCIA BEZPŁATNA !!!

Wartość projektu to ponad 4 152 967,95 PLN

Z czego dofinansowanie blisko 3 950 000,00 PLN oraz wkład własny w wysokości 207 848,40 PLN
(wniesiony w znacznej części przez Gminę Byczyna – 138 378,40 PLN)

Blisko 2 200 000,00 PLN to kwota przeznaczona w ramach projektu na bezzwrotne wsparcie  finansowe tj. dotację jednorazową oraz wsparcie pomostowe, a około 800 000,00 PLN dotyczy przygotowania procesu szkolno – doradczego poprzedzającego stworzenie miejsc pracy oraz wsparcie funkcjonujących PES.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wzmocnienie sektora ES w województwie opolskim, subregionie północnym w okresie realizacji projektu tj. do 31 października 2018 roku.

A w szczególności:

 1. Skuteczna animacja wspólnot samorządowych i regionalnych na rzecz poprawy sytuacji społeczno –ekonomicznej
 2. Zwiększenie świadomości społecznej na temat ES z uwzględnieniem promowania marki i produktów ES w subregionie północnym woj. opolskiego
 3. Stworzenie warunków do powstawania i ekonomizowania PES
 4. Świadczenie kompleksowej oferty usług dla PES sprzyjających ich rozwojowi i stabilizacji
 5. Zwiększenie liczby PES działających na terenie subregionu północnego woj. opolskiego oraz ich bazy członkowskiej/pracowniczej
 6. Stworzenie warunków do edukowania kadry PES
 7. Wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zamieszkujących subregion północny województwa opolskiego) w zakresie reintegracji zawodowej.

Wsparcie

Animacja ekonomii społecznej

to pierwszy etap działania OWES w środowisku i ze środowiskiem lokalnym.

Akredytowane Animatorki są do Waszej dyspozycji, jeśli chcecie dowiedzieć się czym jest ekonomia społeczna, a także:

 • zrobić diagnozę społeczną w Waszej społeczności
 • porozmawiać o możliwościach rozwoju społeczno-gospodarczego
 • poszukać inspiracji do działania
 • zainicjować współpracę z samorządem i innymi podmiotami
 • wymyślić i poszukać funduszy na konkretne projekty
 • podjęć się tworzenia przedsiębiorstw społecznych
 • ekonomizować organizację pozarządową, WZT, ZAZ, CIS
 • zwiększyć przychody z działalności swojego podmiotu ekonomii społecznej

Doradztwo

1. Doradztwo Kluczowe

Jeżeli jesteś osobą:

 • zainteresowaną utworzeniem / przystąpieniem / zatrudnieniem w PS,
 • pracownikiem / członkiem organizacji pozarządowej planujesz podjęcie nieodpłatnej, odpłatnej działalności pożytku publicznego, podjęciem działalności gospodarczej,
 • zainteresowaną przekształceniem przedsiębiorstwa w PS,
 • tworzącą integracyjne PES,
 • działającą w sektorze ES

Nasi doradcy:

Marcin Juszczyk – wieloletni spółdzielca socjalny, lustrator spółdzielczy, koordynator projektów realizowanych z POKL, POFIO, członek Krajowego Komitetu ds. rozwoju ekonomii społecznej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Aneta Englot – wieloletni spółdzielca socjalny, księgowa spółdzielcza, lustrator, realizator wielu projektów finansowanych z EFS, księgowa Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

DORADZTWO DOSTĘPNE

 • W DNI ROBOCZE W GODZ. 9.00 -13.00 W BIURZE PROJEKTU – ŚW. PRZEZ MARCINA JUSZCZYKA
 • DYŻURY DORADCZE ŚW. PRZEZ ANETĘ ENGLOT W BIURZE PROJEKTU:

STYCZEŃ 2017 23-27 W GODZ. 8.00 – 18.00

PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM  TEL. 500 129 221

2. Doradztwo Biznesowe

Jeżeli jesteś przedstawicielem PS oraz potrzebujesz pomocy w zakresie:

 • opracowania biznesplanu;
 • opracowania studium wykonalności dla inwestycji PES,
 • montażu finansowego z wykorzystaniem finansowania zwrotnego,
 • pozyskiwania finansowania zwrotnego,
 • opracowania planu naprawczego dla PS,
 • doradztwa w zakresie planowania strategicznego,
 • tworzenia planu rozwoju, koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży,
 • wsparcia budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami,
 • wsparcia menedżera PS,
 • inne w zależności od potrzeb PS

DORADZTWO TO JEST DLA CIEBIE

Marcin Ognisty – magister ekonomii, wieloletni doradca biznesowy, również w zakresie wspierania w prowadzeniu działalności gospodarczych firm z terenu Opolszczyzny.

Marek Jędrzejewski – magister nauk społecznych, wieloletni doradca biznesowym dla MMŚ przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych.

DORADZTWO DOSTĘPNE:

DYŻURY DORADCZE ŚW. PRZEZ MARCINA OGNISTEGO W BIURZE PROJEKTU:

STYCZEŃ 25-27, 30-31 W GODZ. 8.00 – 16.00 PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM TEL. 500 129 221

DYŻURY DORADCZE ŚW. PRZEZ MARKA JĘDRZEJEWSKIEGO W BIURZE PROJEKTU:

STYCZEŃ 19-20, 23-24, 30-31 W GODZ. 8.00 – 16.00 PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM TEL. 500 129 221

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY DORADZTWEM, A NIE JEST ONO W DANYM TERMINIE DOSTĘPNE, PROSIMY O KONTAKT TEL. 500 129 221. POSTARAMY SIĘ JAK NAJSZYBCIEJ JE ZORGANIZOWAĆ.

3. Doradztwo specjalistyczne:

W zakresie marketingowym, prawnym, osobowym, księgowym, podatkowym, finansowym, inne w zależności od zgłaszanych potrzeb.

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY DORADZTWEM ZADZWOŃ W CELU UMÓWIENIA TERMINU PORADY, TEL. 77 412 91 13 W GODZ. 9.00 – 14.00

Promocja

Pracownik ds. informacji i promocji pomoże Wam dopracować Wasz pomysł na biznes, wymyślić materiały promocyjno-informacyjne, pomoże skonstruować strategię marketingową, poszuka możliwości wystawienia Waszej oferty na różnych imprezach i eventach tematycznych.

Jeśli Twoje Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej potrzebuje wsparcia przy:

 1. projektowaniu materiałów reklamowych
 2. wykonaniu zdjęć firmy czy produktów
 3. zmiany wizerunku (np zmiana logo)
 4. wykonanie wizytówki lub strony internetowej

Dotacje

W ramach projektu przewidziano dotacje dla osób tworzących PS oraz przystępujących, zatrudnianych w PS.
Wsparcie dotyczy dotacji jednorazowej w wysokości do 20 tys. PLN oraz wsparcia pomostowego przez 6-mcy w wysokości maksymalnie 800 PLN.

Szkolenia branżowe

dla PS i inne według potrzeb, dla osób zainteresowanych PES

SZKOLENIA WYBIERANE W OPARCIU O ZGŁASZANE POTRZEBY JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY WYPŁENIJ PONIŻSZY FORMULARZ I WYŚLIJ GO NA ADRES: bowes.inkubator@gmail.com

Konsorcjum

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Byczynie to konsorcjum, którego celem jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie północnym województwa opolskiego. Projekt jest kontynuacją zadań podejmowanych przez Lidera i Partnerów projektu na rzecz Ekonomii Społecznej.

Lider Projektu

PROFES Spółdzielnia Socjalna, w ramach projektu realizuje zadania w zakresie:

 • doradztwa kluczowego (dot. inicjowania tworzenia nowych PS, ekonomizowania organizacji pozarządowych, wsparcia przekształcania przedsiębiorstw w PS, wsparci tworzenia i funkcjonowania integracyjnych PES;
 • doradztwa biznesowego (dot. kompleksowej usługi wsparcia PS – pomoc w diagnozie potrzeb klienta oraz oczekiwanych efektach działania, instrumenty finansowe, w tym zwrotne)
 • koordynacji działań partnerskich (dot. współpracy z podmiotami zewnętrznymi dotycząca Ekonomii Społecznej)
 • szkolenia dla PES oraz osób zainteresowanych ES

SZKOLENIA ORGANIZOWANE NA BIEŻĄCO WEDŁUG ZGŁASZANYCH POTRZEB PRZEZ OSOBY ZAINTERESOWANE
ZADZWOŃ DO NAS JEŚLI MASZ POMYSŁ NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA TEL. !!!!!!!!!!

Partnerzy Projektu

Gmina Byczyna

W ramach współpracy pomiędzy Spółdzielnią a Gminą Byczyna przeprowadzono szereg kursów dotyczących zakładania spółdzielni socjalnych jak również księgowości spółdzielni. Kursy te zlecane były przez działający Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Polanowicach (referat Urzędu Miejskiego w Byczynie), a ich realizacja miała miejsce na terenie województwa opolskiego – obszar działania OWSS-u. Następnie w roku 2009 Gmina Byczyna realizowała projekt pn.: „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej”. Jego działania obejmowały doradztwo, szkolenia i wizyty studyjne dla PES oraz osób fizycznych zainteresowanych tematyką spółdzielczości socjalnej. W roku 2011 do w/w projektu dodano udzielanie dotacji na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. W ramach projektu udzielono 42 dotacji, założono 6 nowych spółdzielni socjalnych w subregionie północnym woj. opolskiego. Projekt ten realizował zadania OWES w województwie opolskim. Gmina Byczyna uczestniczyła i organizowała wiele inicjatyw związanych z przedsiębiorczością społeczną.

W ramach projektu gmina realizuje zadania w zakresie:

 • rekrutacja, monitoring PES
 • koordynacja wsparcia finansowego w zakresie stworzenia miejsca pracy (w tym organizacja szkoleń poprzedzających stworzenie miejsca pracy oraz funkcjonowania Komisji Oceny Wniosków)

  Powiat Kluczborski

realizuje swoje zadania w zakresie polityki rynku pracy poprzez dwie powiatowe jednostki budżetowe: Powiatowy Urząd Pracy oraz Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości. W ramach ich zadań na przestrzeni lat 2009 – 2014 przyznano 2.400.000,00 zł na organizację staży zawodowych dla PES, refundację składek ZUS dla spółdzielni socjalnych, organizację robót publicznych w spółdzielniach socjalnych, przystąpienie nowych członków do spółdzielni socjalnych, stworzenie nowego stanowiska pracy w spółdzielniach socjalnych, świadczenia integracyjne wypłacane uczestnikom CIS. Ponadto, przyjęto spółdzielnie socjalną na lokatora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości poprzez preferencyjny wynajem lokalu, udzielano doradztwa biznesowego MŚP z terenu powiatu kluczborskiego oraz lokalnym PES w ramach działań statutowych Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, realizowano projekty unijne z PO KL dot. aktywizacji osób bezrobotnych, m.in. poprzez tworzenie miejsc pracy, zakładanie działalności gospodarczych, w tym spółdzielni socjalnych.

W ramach projektu powiat realizuje zadania w zakresie:

doradztwo specjalistyczne w zakresach: prawnym, księgowo-podatkowym, osobowym, finansowym, marketingowo , inne w zależności od potrzeb dla osób bezrobotnych, zainteresowanych tematyką PES, przedstawicieli PES.

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY DORADZTWEM ZADZWOŃ W CELU UMÓWIENIA TERMINU PORADY, TEL. 77 412 91 13 W GODZ. 9.00 – 14.00

szkolenia branżowe / zawodowe dla przedstawicieli PES prowadzących działalność gospodarczą (pracowników). Szkolenia dostępne w postaci voucherów.

SZKOLENIA WYBIERANE W OPARCIU O ZGŁASZANE POTRZEBY JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY WYPŁENIJ PONIŻSZY FORMULARZ I WYŚLIJ GO NA ADRES: bowes.inkubator@gmail.com

szkolenia dla PES oraz osób zainteresowanych ES – SZKOLENIA ORGANIZOWANE NA BIEŻĄCO WEDŁUG ZGŁASZANYCH POTRZEB PRZEZ OSOBY ZAINTERESOWANE – ZADZWOŃ DO NAS JEŚLI MASZ POMYSŁ NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA TEL. 77 412 91 13

Stowarzyszenie Animacji Lokalnej Arkona

W 2012 r. Stowarzyszenie ARKONA współpracowało przy opracowywaniu programu Targów Aktywnych Form Pomocy w Byczynie – odpowiadaliśmy za jeden z warsztatów, dotyczący rozwoju usług lokalnych min. turystyki historycznej. Gościliśmy również wizytę radnych
z gminy Lipce Reymontowskie, które były naszym partnerem w projekcie Perunica – turystyka historyczna szansą na rozwój lokalny, realizowanym przez członków Stowarzyszenia w 2011 r. Zorganizowaliśmy również koncert z okazji Święta Niepodległości w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Byczynie. W 2013 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Ja-lokals”, współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w ramach którego zorganizowaliśmy: warsztaty dotyczące ekonomii społecznej, produktu lokalnego, zielonych miejsc pracy, patriotyzmu lokalnego, związków zawodowych, przedsiębiorczości, gospodarki przestrzennej (deglomeracji), warsztaty muzyczne, konkurs na produkt lokalny-pamiątkę z Byczyny, kurs kwalifikowanej pomocy medycznej dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, konferencję dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Byczyna, Święto Ognia, Land Art, warsztaty filcowania i wykonywania biżuterii z produktów naturalnych, spotkania dla NGO z terenu gminy Byczyna, wycieczkę do Sobótki pod Ślężą. Ponadto promowaliśmy Byczynę na Targach Aktywnych Form Pomocy w woj. lubuskim,
na Ogólnopolskim Spotkaniu Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie, współpracowaliśmy z Gminnym Związkiem Rolników przy organizacji kolonii dla dzieci oraz warsztatach rękodzielniczych dla Kół Gospodyń Wiejskich. Byliśmy również wykonawcą publikacji „Ludzie i ich domy- historia Dobiercic do 1947 r.”. Uczestniczyliśmy również w III Edycji Opolskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich. Zorganizowaliśmy ponadto 5 koncertów wczesnośredniowiecznych, wizytę studyjną dla spółdzielców socjalnych z Sopotu, za nasza sprawą zespół Percival uczestniczył w nagraniu płyty “Zespolenie” z piosenkami nawiązującymi do idei spółdzielczych. W grudniu 2014 r. zakończyliśmy projekt FIO
o nazwie “Aktywne kobiety dla społeczności” który obejmował warsztaty, spotkania, wyjazdy dla 30 kobiet z terenu gminy Byczyna, mających zachęcić je do aktywności społecznej i ekonomicznej. W zeszłym roku z tzw. małej dotacji, Stowarzyszenie zrealizowało też teledysk promujący Byczynę.

W ramach projektu stowarzyszenie realizuje zadania w zakresie:

informacja i promocja PES

Pracownik ds. informacji i promocji pomoże Wam dopracować Wasz pomysł na biznes, wymyślić materiały promocyjno-informacyjne, pomoże skonstruować strategię marketingową, poszuka możliwości wystawienia Waszej oferty na różnych imprezach i eventach tematycznych.

Jeśli Twoje Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej potrzebuje wsparcia przy:

 1. –projektowaniu materiałów reklamowych
 2. –wykonaniu zdjęć firmy czy produktów
 3. –zmiany wizerunku (np zmiana logo)
 4. –wykonanie wizytówki lub strony internetowej

Skontaktuj się z naszym pracownikiem:

promocja.owesbyczyna@gmail.com

 • animacja
 • szkolenia dla PES oraz osób zainteresowanych ES

SZKOLENIA ORGANIZOWANE NA BIEŻĄCO WEDŁUG ZGŁASZANYCH POTRZEB PRZEZ OSOBY ZAINTERESOWANE – ZADZWOŃ DO NAS JEŚLI MASZ POMYSŁ
NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA TEL. 500082412

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI OWES ZA ROK 2018 

sprawozdanie-merytoryczne-i-finansowe-z-dzialalnosci-owes-za-2018r