Czas realizacji projektu: 01.08.2006 – 31.03.2008

O projekcie:

Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie (obecnie Profes Spółdzielnia Socjalna w Kluczborku) zrealizowała projekt Miejsca pracy wokół grodu w ramach Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich, Działanie 2.3., Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
W trakcie realizacji okres trwania projektu był dwukrotnie przedłużany – o jeden oraz następnie o dwa miesiące. Wiązało się to ze zwiększeniem ilości zaplanowanych kursów z 15 do 20 oraz ilości beneficjentów ze 163 do 199.

Wsparcie realizowane w ramach projektu to usługi doradcze, szkolenia i kursy, pośrednictwo pracy. Oferowane było mieszkańcom obszarów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców głównie z terenu powiatu kluczborskiego i ościennych – rolników i domowników, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz innych osób zatrudnionych w rolnictwie chcących podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.

Cel projektu:

Celem projektu było wyposażenie rolników, domowników oraz innych osób pracujących w rolnictwie w nowe umiejętności, umożliwiające im wykonywanie nowego zawodu poza ich dotychczasowym sektorem zarobkowania.
Tematyka szkoleń wiązała się bezpośrednio z realizowanym przez Urząd Gminy Byczyna projektem finansowanym ze środków Interreg IIIA, którego celem było wybudowanie Polsko-Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa – średniowiecznego grodu. Projekt był odpowiedzią na potrzeby zatrudnieniowe, jakie miała nieść ze sobą ta inwestycja.

Zrealizowane w ramach projektu szkolenia:

 • sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
 • murarz-tynkarz – 2 edycje
 • cieśla-stolarz
 • blacharz-dekarz
 • brukarz
 • pilarz
 • obsługa komputera
 • krawiectwo
 • florystyka
 • garncarstwo
 • kowalstwo/płatnerstwo
 • obsługa ruchu turystycznego
 • przedsiębiorczość/księgowość małej firmy
 • hotelarstwo
 • przedsiębiorczość (księgowość małej firmy) – 2 edycje
 • projektowanie terenów zieleni
 • obsługa klienta