➡️ Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem do Ustawy o spółdzielniach socjalnych. Stan prawny na 1 grudnia 2018 roku.

➡️ Publikacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Departament Ekonomia Społeczna i Solidarna.

➡️ Autorzy publikacji: Barbara Godlewska-Bujok, Cezary Miżejewski, Agnieszka Muzyka.

Publikacja dostępna na stronie internetowej:

http://ozrss.pl/nowy-komentarz-do-ustawy-o-spoldzielniach-socjalnych/komentarz_do_ustawy_o_spoldzielniach_socjalnych/?fbclid=IwAR02Hpu434JSYFWDOeWwjwfuDpRicvpr12Q9fnrWwW0hA2UOpTnvf8pYrgs