Zapytanie ofertowe na:
mentoring – prowadzenie spotkań branżowych z zakresu zarządzania Przedsiębiorstwem Społecznym
w ramach projektu:
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”
Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
✅ ZO mentoring – spotkania branżowe 8.3

ZAŁĄCZNIKI:
✅ zał. nr 1 mentor
✅ zał. nr 2 mentor
✅ zał. nr 3 mentor
✅ zał …

Mieszkasz na terenie powiatu:
✅ kluczborskiego
✅ oleskiego
✅ brzeskiego
✅ namysłowskiego

oraz spełniasz dwa poniższe warunki:

➡️ jesteś osobą bezrobotną, korzystającą lub kwalifikującą się do świadczeń pomocy społecznej lub Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
➡️ jesteś osobą z niepełnosprawnością

Skorzystaj z oferty stażowej, w ramach której otrzymasz stypendium miesięczne w wysokości 2250 zł brutto.

?? Więcej informacji:
tel. 77 414 45 11, biuro@prof-es.pl

Zapytanie ofertowe

Na przeprowadzenie warsztatów umiejętności i kompetencji społecznych

w ramach projektu

„Aktywna integracja – Aktywne działanie – Aktywne funkcjonowanie!”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

✅  Zo Wuiks 8.2

ZAŁĄCZNIKI:
✅ Zał.1. Wuiks 8.2
✅ Zał.2. Wuiks 8.2
✅ Zał.3. Wuiks 8.2
✅ Zał.4. Wuiks 8.2
✅ Zał.5. Wuiks 8.2

WYNIKI:
➡️➡️➡️ Protokół wyboru oferty – ZO …

Zapytanie ofertowe
Na świadczenie usługi doradztwa zawodowego
w ramach projektu
„Aktywna integracja – Aktywne działanie – Aktywne funkcjonowanie!”
Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
✅ Zapytanie – doradca zawodowy
ZAŁĄCZNIKI:
✅ Zał.1. DZ 8.2
✅ Zał.2. DZ 8.2
✅ Zał.3. DZ 8.2
✅ Zał.4. DZ 8.2
✅ Zał.5. DZ 8.2

WYNIKI:
➡️➡️➡️ Protokół wyboru oferty – ZO …

Zapytanie ofertowe

Na świadczenie usługi doradztwa psychologicznego

w ramach projektu

„Aktywna integracja – Aktywne działanie – Aktywne funkcjonowanie!”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

✅ Zapytanie – psycholog
ZAŁĄCZNIKI:
✅ Zał.1. P 8.2
✅ Zał.2. P 8.2
✅ Zał.3. P 8.2
✅ Zał.4. P 8.2
✅ Zał.5. P 8.2

WYNIKI:
➡️➡️➡️Protokół wyboru oferty – ZO psycholog