W sobotę 10 września, na terenie Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego “Stobrawa” w Kluczborku, odbyła się konferencja pt. “CSR czyli społeczna odpowiedzialność biznesu jako przestrzeń do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez kooperację z przedsiębiorczością społeczną”, w ramach której prelegentami byli specjaliści w zakresie ekonomii społecznej i CSR z Poznania: Maria Sadowska – Pawlak (Wiceprzewodnicząca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka) oraz …

Gorąco ZAPRASZAMY na konferencję pt.

“CSR czyli społeczna odpowiedzialność biznesu jako przestrzeń do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez kooperację z przedsiębiorczością społeczną”

data: 10 września (sobota), godz. 10:45 do 13:30miejsce: Stobrawa Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny w Kluczborkkonferencja jest bezpłatna, dedykowana przedsiębiorcom i instytucjom otoczenia biznesu z województwa opolskiego – wymagane są zapisy –> biuro@prof-es.plrównolegle do konferencji odbędą się: turniej piłkarski oraz bezpłatne animacje dla …

OGŁOSZENIE DNIA 06.09.2022R. VII NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 07.09.2022r. rozpoczyna się nabór wniosków o …