OGŁOSZENIE DNIA 28.05.2021R. INFORMACJI O XIV PLANOWANYM NABORZE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 15.06.2021r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 28.06.2021r. Informujemy, że każdorazowow ramach naboru przewiduje się udzielenie …

OGŁOSZENIE DNIA 28.05.2021R. IX NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO, UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIE PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIEBIORSTWO SPOŁECZNE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 31.05.2021r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe …