OGŁOSZENIE DNIA 28.04.2020R. INFORMACJI O V PLANOWANYM NABORZE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 13.05.2020r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 27.05.2020r. Informujemy, że każdorazowo w ramach naboru przewiduje się …

OGŁOSZENIE DNIA 22.04.2020R. II NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”
Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 23.04.2020r. rozpoczyna się nabór wniosków o …