OGŁOSZENIE DNIA 20.08.2019r. I NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU
„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 21.08.2019r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu która trwać będzie do 03.09.2019r. do godz. 15:30. Informujemy, że każdorazowo w naborze ilość dotacji …

7 sierpnia odwiedziliśmy Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina”.

To podmiot powołany w 2004 r. i prężnie działający na rzecz mieszkańców i lokalnego środowiska. Z pozyskanych środków udało się zorganizować: wiele wydarzeń, szkoleń, spotkań o charakterze lokalnym jak i międzynarodowym, wydać monografie, album, skrypt edukacyjny będący zwieńczeniem badań archeologicznych na terenie Kocur, a także …

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 21.08.2019r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 03.09.2019r. Informujemy, że każdorazowo w naborze ilość dotacji do udzielenia będzie ograniczona do maksymalnie 10.

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale II Regulaminu świadczenia usług …