W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 08.10.2019r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 21.10.2019r. Informujemy, że każdorazowo
w naborze ilość dotacji do udzielenia będzie ograniczona do maksymalnie 10.

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale II Regulaminu świadczenia usług uczestnikom …

Zapytanie ofertowe
na prelekcję na 
II Spotkaniu Subregionalnym
w ramach projektu
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”
Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
✅ ZO 1092019 prelegent-spotkanie subregionalne
ZAŁĄCZNIKI:
✅ zał. nr 1
✅ zał. nr 2
✅ zał. nr 3
✅ zał. nr 4
✅ zał. nr 5
WYNIKI:
➡️➡️protokół_ZO 1092019 prelegent-spotkanie subregionalne