Zapytanie ofertowe

na prelekcję na 
II Spotkaniu Subregionalnym
w ramach projektu

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 ZO 1092019 prelegent-spotkanie subregionalne
ZAŁĄCZNIKI:
 zał. nr 1
zał. nr 2
✅ zał. nr 3
 zał. nr 4
 zał. nr 5
WYNIKI:
➡️➡️
protokół_ZO 1092019 prelegent-spotkanie subregionalne