OGŁOSZENIE DNIA 26.04.2021R. III NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 27.04.2021r. rozpoczyna się nabór wniosków o …

OGŁOSZENIE DNIA 26.04.2021R. V NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 27.04.2021r. rozpoczyna się nabór wniosków o …

OGŁOSZENIE DNIA 22.04.2021r. XIII NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 23.04.2021r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu która trwać będzie do 07.05.2021r. do godz. 15:00. Informujemy, że każdorazowo w ramach naboru przewiduje …

Informujemy, że obecnie trwa realizacją zakupów od PS i PES będących w fazie przekształcenia w PS. Zgodnie z mechanizmem zakupów interwencyjnych aby otrzymać wsparcie należy wskazać trudną sytuację będącą następstwem wystąpienia COVID-19. Zapraszamy działające PES na naszym terenie będące w trudnej sytuacji do wypełnienia Analizy sytuacji ekonomicznej w PES / PS spowodowanej sytuacją epidemiczną spowodowaną …

OGŁOSZENIE DNIA 08.04.2021R. INFORMACJI O XIII PLANOWANYM NABORZE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 23.04.2021r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 07.05.2021r. Informujemy, że każdorazowow ramach naboru przewiduje się udzielenie …