Informujemy, że obecnie trwa realizacją zakupów od PS i PES będących w fazie przekształcenia w PS. Zgodnie z mechanizmem zakupów interwencyjnych aby otrzymać wsparcie należy wskazać trudną sytuację będącą następstwem wystąpienia COVID-19. Zapraszamy działające PES na naszym terenie będące w trudnej sytuacji do wypełnienia Analizy sytuacji ekonomicznej w PES / PS spowodowanej sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19 (analiza znajduje się w procedurze zakupów). Informujemy, że na realizację zakupów posiadamy ograniczone środki finansowe, a ich realizacja odbywać się będzie do ich wyczerpania.

Jednocześnie służymy pomocą w razie pytań, tel. 77 414 45 11.

Załączniki do informacji: