OGŁOSZENIE DNIA 27.10.2020r. VIII NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 28.10.2020r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu która trwać będzie do 10.11.2020r. do godz. 15:00. Informujemy, że każdorazowo w ramach naboru przewiduje …

OGŁOSZENIE DNIA 13.10.2020R. INFORMACJI O VIII PLANOWANYM NABORZE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 28.10.2020r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 10.11.2020r. Informujemy, że każdorazowo
w ramach naboru przewiduje się udzielenie …

Zapytanie ofertowe na:
mentoring – prowadzenie spotkań branżowych w temacie “BEZNES SPOŁECZNY W OBLICZU PANDEMII”.w ramach projektu:
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”
Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
✓ ZO2 mentoring 8.3 (wersja dostępna w programie word)✓ ZO2 mentoring 8.3
ZAŁĄCZNIKI:
✓ zał. nr 1 mentor✓ …