Zapytanie ofertowe na:

mentoring – prowadzenie spotkań branżowych w temacie “BEZNES SPOŁECZNY W OBLICZU PANDEMII”.
w ramach projektu:

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

✓ ZO2 mentoring 8.3 (wersja dostępna w programie word)
ZO2 mentoring 8.3

ZAŁĄCZNIKI:

zał. nr 1 mentor
zał. nr 2 mentor
zał. nr 3 mentor
zał. nr 4 mentor
zał. nr 5 mentor