Wczoraj w Stobrawskie Centrum Seniora odbyło się I Spotkanie Subregionalne pt. “Przedsiębiorstwo Społeczne- równy partner w biznesie”. Spotkanie zostało zainicjowane oraz zorganizowane przez OWES dla Subregionu Północnego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele sektorów: gospodarczego, publicznego oraz społecznego z północnej części Województwo Opolskie.
W pierwszej części spotkania Marcin Juszczyk- koordynator merytoryczny i doradca kluczowy przywitał wszystkich uczestników oraz poprosił każdego o …

Zapytanie ofertowe
na prelekcję na 
I Spotkaniu Subregionalnym
w ramach projektu
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”
Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
✅  zo-prelegent-i-spotkanie-subregionalne
ZAŁĄCZNIKI:
✅ zo-zal-nr-1
✅ zo-zal-nr-2
✅ zo-zal-nr-3
✅ zo-zal-nr-4
✅ zo-zal-nr-5
 
AKTUALIZACJA Z DNIA 18.06.2019r.
W nawiązaniu do zamieszczonego zapytania ofertowego w zakresie prelegenta na I Spotkanie subregionalne, które zamieszczone zostało dn. 17.06.2019 r., informujemy …

Zapytanie ofertowe
na wynajem sali oraz usługę cateringową na 
I Spotkanie Subregionalne
w ramach projektu
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”
Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
ZAŁĄCZNIKI:
✅ zo-i-spotkanie-subregionalne-catering-i-sala
✅ zalacznik-do-zo-catering-i-sala
➡️➡️ protokol-zo-catering-sala-i-spot-subregionalne

W miniony wtorek, uczestniczyliśmy w spotkaniu pt. “Gmina Kluczbork dla Przedsiębiorców”, które odbyło się w kluczborskim Kino Bajka. Mieliśmy ogromną przyjemność być jednym z prelegentów podczas tego spotkania. Przybliżyliśmy uczestnikom wydarzenia pojęcie ekonomii społecznej oraz wymieniliśmy szanse oraz możliwości, które daje jej zastosowanie w tradycyjnym biznesie.

Krótką prezentację na temat swojej działalności przedstawiły również takie organizacje jak:

✅ Opolskie …

W dniach 5-6 czerwca 2019r. zespół OWES wziął udział w III Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Warszawie.

Pierwszy dzień poświęcony był przede wszystkim przedsiębiorstwom społecznym – ich działalności i formach współpracy. Wzięliśmy udział w warsztatach, podczas których zastanawialiśmy się po co współpracować, czym w praktyce jest sieciowanie i franczyza społeczna w oparciu o przykłady …

 Zapytanie ofertowe
na dostarczenie cateringu na kurs
Spawania metodą MAG
w ramach projektu
„Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Włączenie społeczne,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
⏩ zo-nr-2-spawanie-mag-catering
⏩ zal-nr-1-zapytanie-catering-mag
⏩⏩ protokol-zo-catering-spawanie-mag