OGŁOSZENIE DNIA 13.05.2020r. V NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU
„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 14.05.2020r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu która trwać będzie do 27.05.2020r. do godz. 15:00. Informujemy, że każdorazowo w ramach naboru przewiduje …

Informujemy, że w informacji o V planowanym naborze rekrutacji do projektu błędnie został wpisany dzień rozpoczęcia rekrutacji. Prawidłowy dzień rozpoczęcia rekrutacji to 14.05.2020r. Jednocześnie informujemy, że zakończenie rekrutacji nie ulegnie zmianie i nabór będzie trwał od 14.05 – 27.05.2020r. Zgodnie z zapisami §4 ust. 3 pkt a Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu informacja o naborze …