Zapytanie ofertowe na:
doradztwo psychologiczne 

w ramach projektu:
„Aktywna integracja – Aktywne działanie – Aktywne funkcjonowanie!”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

✅ ZO 02 P 8.2

ZAŁĄCZNIKI:
✅ Zał.1. P 8.2
✅ Zał.2. P 8.2
✅ Zał.3. P 8.2
✅ Zał.4. P 8.2
✅ Zał.5. P 8.2

WYNIKI:
➡️➡️➡️Protokół ZO Psycholog 8.2

Ogłaszamy podstawową listę rankingową uczestników z II naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”

✅ Podstawowa lista rankingowa – II nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

W naszym OWES-ie trwa aktualnie cykl spotkań branżowych. Przedsiębiorcy społeczni z północnej części województwa opolskiego szkolą się z zakresu: reklamy, sprzedaży i marketingu.

W środę odbyło się szkolenie w Brzegu w Brzeskim Stowarzyszeniu Chorych na SM, wczoraj w Bąkowie w siedzibie Spółdzielni Socjalnej AD METAM, a dzisiaj w Uszycach w Spółdzielnia Socjalna “Integracja”.

Jesteśmy pewni, że wiedza …

OGŁOSZENIE DNIA 17.02.2020r. IV NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU
„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 18.02.2020r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu która trwać będzie do 02.03.2020r. do godz. 15:30. Informujemy, że każdorazowo w ramach naboru przewiduje …

Zachęcamy do zapoznania się z produktami i usługami przedsiębiorstw społecznych z północnej części województwa opolskiego:

 

Spółdzielnia Socjalna INTEGRACJA
adres: Uszyce 18/19
46-310 Gorzów Śląski

kom. 662 270 825
www.spoldzielniasocjalna.uszyce.pl
spoldzielnia.integracja@gmail.com

OFERTA:
✔️ pielęgnacja terenów zielonych
✔️ usługi porządkowe

MUZA Spółdzielnia Socjalna
adres: ul. Stawowa 8a
46-220 Byczyna

tel. 77 418 13 14,
muza.spolsoc@gmail.com

OFERTA:
✔️ produkcja ław (siedzisk)
do pianin i fortepianów
✔️ produkcja ław (siedzisk) meblowych

Spółdzielnia Socjalna PERUNICA
adres: ul. Wąska 12
46- 220 Byczyna

tel. 785 207 065
www.perunica.pl
aniaarkona@gmail.com

OFERTA:
✔️ obsługa turystyczna Byczyny
✔️ prowadzenie restauracji Nowy Spichlerz w Byczynie
✔️ …

OGŁOSZENIE DNIA 03.02.2020R. INFORMACJI O IV PLANOWANYM NABORZE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 18.02.2020r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 02.03.2020r. Informujemy, że każdorazowo
w ramach naboru przewiduje się udzielenie …

OGŁOSZENIE DNIA 03.02.2020R. II NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO, UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIE PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIEBIORSTWO SPOŁECZNE
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 04.02.2020r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe …

OGŁOSZENIE DNIA 03.02.2020R. I NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”
Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 04.02.2020r. rozpoczyna się nabór wniosków o …