Zapytanie ofertowe
na prelekcję na 
III Spotkaniu Subregionalnym
w ramach projektu
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”
Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
✅zapytanie prelegent III Spotkanie Subregionalne
ZAŁĄCZNIKI:
✅ zał. nr 1 SIII
✅ zał. nr 2 SIII
✅ zał. nr 3 SIII
✅ zał. nr 4 SIII
✅ zał. nr 5 SIII

Zapytanie Ofertowe  nie zostało …

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 27.11.2019r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu która trwać będzie do 10.12.2019r. do godz. 15:30. Informujemy, że każdorazowo w naborze ilość dotacji do udzielenia będzie ograniczona do maksymalnie 10.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie …

Ogłaszamy podstawową listę rankingową uczestników z I naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”

Podstawowa lista rankingowa – I nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 27.11.2019r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 10.12.2019r. Informujemy, że każdorazowo
w naborze ilość dotacji do udzielenia będzie ograniczona do maksymalnie 10.

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale II Regulaminu świadczenia usług uczestnikom …

10 mln zł na współpracę ponadnarodową w puli projektu grantowego!

W listopadzie rusza kolejna rekrutacja Grantobiorców w projekcie:

„Międzynarodowa współpraca się opłaca”.

Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020

Jest to pierwszy tego rodzaju projekt w Polsce realizowany …