OGŁOSZENIE DNIA 26.01.2022r. XVII NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 27.01.2022r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu która trwać będzie do 09.02.2022r. do godz. 15:00. Informujemy, że każdorazowo w ramach naboru przewiduje …

OGŁOSZENIE DNIA 12.01.2022R. INFORMACJI O XVII PLANOWANYM NABORZE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 27.01.2022r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 09.02.2022r. Informujemy, że każdorazowo w ramach naboru przewiduje się …