OGŁOSZENIE DNIA 28.10.2021R. INFORMACJI O XVI PLANOWANYM NABORZE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 16.11.2021r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 29.11.2021r. Informujemy, że każdorazowow ramach naboru przewiduje się udzielenie …

OGŁOSZENIE DNIA 06.10.2021r. XV NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 07.10.2021r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu która trwać będzie do 20.10.2021r. do godz. 15:00. Informujemy, że każdorazowo w ramach naboru przewiduje …