W środę odbyło się III Spotkanie Subregionalne “Przedsiębiorstwo Społeczne- Równy Partner w biznesie”, którego organizatorem był OWES dla Subregionu Północnego. Wydarzenie miało miejsce w Oleśnie, w sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości i zgromadziło przedstawicieli: lokalnej władzy, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z powiatu oleskiego. Podczas spotkanie zaprezentowaliśmy aktualną ofertę OWES, przybliżyliśmy …