Spółdzielnia Socjalna Usługowo – Handlowo – Produkcyjna w Byczynie zaprasza przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, Instytucji Rynku Pracy, Pomocy i Integracji Społecznej, Podmioty Ekonomii Społecznej oraz Przedstawicieli Biznesu do udziału w cyklu dwudniowych seminariów poświęconych wypracowaniu strategii współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie opolskim w ramach Projektu „Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej”.

Od 1 stycznia 2011r. realizowany jest projekt “Od CIS-u do Spółdzielni Socjalnej” w ramach którego prowadzone będzie wsparcie doradcze, szkolenia i warsztaty dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych w gminach woj. opolskiego o najwyższym wskaźniku ubóstwa. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Centrum Integracji Społecznej “CISPOL” w Polanowicach.