OGŁOSZENIE DNIA 22.04.2021r. XIII NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 23.04.2021r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu która trwać będzie do 07.05.2021r. do godz. 15:00. Informujemy, że każdorazowo w ramach naboru przewiduje …

OGŁOSZENIE DNIA 08.04.2021R. INFORMACJI O XIII PLANOWANYM NABORZE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 23.04.2021r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 07.05.2021r. Informujemy, że każdorazowow ramach naboru przewiduje się udzielenie …

OGŁOSZENIE DNIA 31.03.2021R. VIII NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO, UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIE PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIEBIORSTWO SPOŁECZNE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 01.04.2021r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe …

OGŁOSZENIE DNIA 12.03.2021r. XII NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO” W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 15.03.2021r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu która trwać będzie do 26.03.2021r. do godz. 15:00. Informujemy, że każdorazowo w ramach naboru przewiduje …

OGŁOSZENIE DNIA 26.02.2021R. INFORMACJI O XII PLANOWANYM NABORZE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 15.03.2021r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 26.03.2021r. Informujemy, że każdorazowow ramach naboru przewiduje się udzielenie …

OGŁOSZENIE DNIA 03.02.2021R. VI NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO, UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIE PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIEBIORSTWO SPOŁECZNE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 04.02.2021r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe …

OGŁOSZENIE DNIA 26.01.2021R. INFORMACJI O XI PLANOWANYM NABORZE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 10.02.2021r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 23.02.2021r. Informujemy, że każdorazowo w ramach naboru przewiduje się …

OGŁOSZENIE DNIA 05.01.2021r. X NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 07.01.2021r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu która trwać będzie do 20.01.2021r. do godz. 15:00. Informujemy, że każdorazowo w ramach naboru przewiduje …