OGŁOSZENIE DNIA 25.11.2021R. V NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 26.11.2021r. rozpoczyna się nabór wniosków o …

OGŁOSZENIE DNIA 25.11.2021R. VII NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 26.11.2021r. rozpoczyna się nabór wniosków o …

Zapytanie ofertowe na:MENTORING – prowadzenie spotkań branżowych w temacie: „Promocja produktów regionalnych”

w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”, który jest realizowany w ramach:Oś priorytetowa 8 – Integracja społecznaDziałanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznejRegionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZO6-mentoring-2021-8.3Pobierz

ZO6-mentoring-2021-8.3-PDFPobierz

ZAŁĄCZNIKI:

zal.-nr-1-mentor-1Pobierz

zal.-nr-2-mentor-1Pobierz

zal.-nr-3-mentor-1Pobierz

zal.-nr-4-mentor-1Pobierz

zal.-nr-5-mentor-1Pobierz

WYNIKI:

ZO6-mentoring-2021-8.3Pobierz

Zapytanie ofertowe na:MENTORING – prowadzenie spotkania branżowego w temacie: „Biznes społeczny w obliczu pandemii – podsumowanie”

w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”, który jest realizowany w ramach:Oś priorytetowa 8 – Integracja społecznaDziałanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznejRegionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego …

OGŁOSZENIE DNIA 15.11.2021r. XVI NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 16.11.2021r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu która trwać będzie do 29.11.2021r. do godz. 15:00. Informujemy, że każdorazowo w ramach naboru przewiduje …

OGŁOSZENIE DNIA 28.10.2021R. INFORMACJI O XVI PLANOWANYM NABORZE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 16.11.2021r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 29.11.2021r. Informujemy, że każdorazowow ramach naboru przewiduje się udzielenie …